دهستان چهار دولی

دهستان چهار دولی

دهستان چهار دولی

دهستان چهار دولی یکی از دهستانهای  شهر شاهیندژ  می باشد.

دهستان چهار دولی از دهستان های بخش کشاور شهر شاهیندژ  می باشد.

نام مرکز این دهستان ، صورین می باشد.

 

ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان چهار دولی را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس بگیرید و در این زمینه ما را یاری نمایید.

روستاهای دهستان چهار دولی شاهیندژ:

 • قره قیه
 • رضا قشلاق
 • ظاهر کندی
 • الیچین
 • صورین
 • قطور احمد بیگ
 • اخی جان
 • آشتی بلاغ
 • آلاگوز
 • اوبه بلاغی
 • اوزان سفلی
 • اوزان علیا
 • اینچه
 • پرویز آباد
 • تازه کند
 • چپو
 • خلج
 • دمیرچی
 • زینالو
 • عثمان اولن
 • قالقانلو
 • قره اوغلان
 • قوزلوی سفلی
 • قوزلوی علیا
 • قینرجه
 • کوسه
 • کهریز
 • کهل سفلی
 • کهل علیا
 • گولی
 • لیک آباد
 • مقبول
 • نوروزلو

 

 

 

 

 

 

 

قره قیه,روستای رضا قشلاق,روستای ظاهر کندی,روستای الیچین,روستای صورین,روستای قطور احمد بیگ,روستای اخی جان,روستای آشتی بلاغ,روستای آلاگوز,روستای اوبه بلاغی,روستای اوزان سفلی,روستای اوزان علیا,روستای اینچه,روستای پرویز آباد,روستای تازه کند,روستای چپو,روستای خلج,روستای دمیرچی,روستای زینالو,روستای عثمان اولن,روستای قالقانلو,روستای قره اوغلان,روستای قوزلوی سفلی,روستای قوزلوی علیا,روستای قینرجه,روستای کوسه,روستای کهریز,روستای کهل سفلی,روستای کهل علیا,روستای گولی,روستای لیک آباد,روستای مقبول,روستای نوروزلو,روستای

تبلیغات اینترنتی ارومیه

تبلیغات اینترنتی ارومیه

پنجره ایران صنعت

گروه تولیدی آکو

اروم وب مجله اینترنتی ارومیه

UromWb.ir