حسین خان اعتضاد نظام

حسین خان اعتضاد نظام

حسین خان جهانگیری

یا همان حسین خان بیگلر بیگی

ملقب به اعتضاد نظام

ایشان رئیس بلدیه یا همان شهرداری و رئیس نظمیه ارومیه بود.

حسین خان فرزند حبیب الله خان بیگلربیگی زبان فرانسوی را در میسیون کاتولیک ارومیه فراگرفت و در زیر نظر محمد صادق صاحب نسق تحصیلش را ادامه داد.

بعد از اتمام تحصیل به خدمت نظام درآمد و بعدها لقب اعتضاد نظام را به خود گرفت.

بعد از فوت پدرش حبیب اله خان ، به او لقب بیگلربیگی گردید.

در سال ۱۳۳۶ هجری قمری در زمان حکومت اعتماد الدوله به مقام ریاست شهرداری (بلدیه) ارومیه در آمد و در بعد از آن در همان سال به ریاست نظمیه رسید.

ایشان در اواخر عمر خود شعرهایی را نیز سرودند .

در سال ۱۳۲۰ هجری شمسی دار فانی را وداع گفتند.

مقبره ایشان در ارومیه روستای امامزاده در جواد امامزادگان محمد و ابراهیم (ع) بکشلو قرار دارد.

شاعر بزرگ مریم جهانگیری ، دختر حسین خان جهانگیری است.

 

تبلیغات اینترنتی ارومیه

تبلیغات اینترنتی ارومیه

دکتر فاطمه مختاری ارومیه

دکتر فاطمه مختاری ارومیه

دکتر سلیمان حسینی خلیفانی جراحی زیبایی بینی

دکتر سلیمان حسینی خلیفانی جراحی زیبایی بینی

بهترین قالیشویی ارومیه

بهترین قالیشویی ارومیه

پنجره ایران صنعت

اروم وب مجله اینترنتی ارومیه

UromWb.ir