میزرا جواد تبریزی در ارومیه

میزرا جواد تبریزی در ارومیه

میرزا جواد تبریزی

متولد ۱۳۰۵ هجری شمسی

متوفی : ۱۳۸۵ هجری شمسی

از مراجع تقلید شیعه و استادان حوزه علمه قم به شمار میرفت.

در دوران تحصیل در قم و نجف از شاگردان علمایی مانند سید حسین بروجردی و سید محمد حجت و سید عبدالهادی شیرازی و سید ابوالقاسم خوئی بود.

عضو دفتر استفتائات آیت الله خوئی در عراق بود.

پس از پیروزی مشروطه، در نهضت آذربایجان نقش زیادی داشت و در تبریز سخنرانی هایی داشت و به ناطق معروف شد.

به سمت سخنگوی انجمن تبریز منصوب گردید.

از سوی این انجمن به شهرهایی مانند ارومیه، خوی و سلماس برای رشد نهضت مشروطه میرفت.

از تالیفات استاد میرزا جواد تبریزی عبارتند از:

 1. ارشادالطالب: تعلیقۀ چهار جلدی بر مکاسب محرمه شیخ انصاری(ره).
 2. اُسس القضاء و الشهادات،
 3. طبقات الرجال،
 4. تکمله منهاج الصالحین،
 5. مسائل منتخب،
 6. حاشیه بر عروه الوثقی،
 7. حاشیه بر وسیله مرحوم آیت الله اصفهانی،
 8. شرح کفایه الاصول،
 9. رساله توضیح المسائل،
 10. مناسک حج،
 11. حدود و قصاص،
 12. صراط النجاه(۶جلد)،
 13. تهذیب در احکام حج،
 14. الانوار الاهیه فی المسائل العقائدیه،
 15. نفی السهو عن النبی،
 16. فدک،
 17. ظُلامات فاطمه الزهراء،
 18. رساله مختصره فی لبس السواد،
 19. الشعائر الحسینیه،
 20. عبقات ولائیه،
 21. زیاره عاشوراء،
 22. آداب المتعلمین و المسترشدین،
 23. استفتائات جدید.
تبلیغات اینترنتی ارومیه

تبلیغات اینترنتی ارومیه

دکتر فاطمه مختاری ارومیه

دکتر فاطمه مختاری ارومیه

دکتر سلیمان حسینی خلیفانی جراحی زیبایی بینی

دکتر سلیمان حسینی خلیفانی جراحی زیبایی بینی

بهترین قالیشویی ارومیه

بهترین قالیشویی ارومیه

پنجره ایران صنعت

گروه تولیدی آکو

اروم وب مجله اینترنتی ارومیه

UromWb.ir