مسجد میر یحیی – فخرالسادات اورمیه

مسجد میر یحیی – فخرالسادات اورمیه

مسجد میر یحیی

معروف به مسجد فخرالسادات

این مسجد در ارومیه خیابان مدنی۱ و در کوی هفت آسیاب و کوچه فخرالسادات واقع شده است.
بانی نخست مسجد شخصی به نام میریحیی فخرالسادات بوده که قدمت آن به اواخر دوره قاجاریه بازمیگردد.
این مسجد در تاریخ ۱۳۸۹ هجری شمسی بازسازی شده است.
مسجد میریحیی هم اکنون نیز دایر بوده و به صورت هیئت امنایی و زیر نظر اداره اوقاف آذربایجان غربی مدیریت میشود.
مسجد میر یحیی همچنین دارای پایگاه مقاومت بسیج نیز میباشد.

 

تبلیغات اینترنتی ارومیه

تبلیغات اینترنتی ارومیه

پنجره ایران صنعت

گروه تولیدی آکو

اروم وب مجله اینترنتی ارومیه

UromWb.ir