آخوند ملا علی: روحانی

آخوند ملا علی: روحانی

آخوند ملا علی: روحانی

آخوند ملا علی فاضل و اهل عرفان از خاک و دیار ارومیه می باشد.

در تقوا و زهد و فروتنی نمونه ای از سوختگان و شیفته گان جویندگان راه مستقیم اهی بودند.

این بزرگوار به سال ((۱۲۶۵ ه.)) شمع وجودش در این جهان فانی خاموش و تبلورش در جهان باقی نمایان گشت و ایشان دارای مرقدی بودند در خیابان پهلوی(امام کنونی) در شهر ارومیه که دارای محرابی بوده که به همت عسکرخان سرتیپ که از مریدان وی بوده ساخته شده بود. که متاسفلنه در موقع احداث این خیابان منهدم گردید . . ماده تاریخی آن را میزرا علی حسینی منشی نگاشته بودند. که بر روی سنگ قبر آن مرحوم حک شده بود.

 

تبلیغات اینترنتی ارومیه

تبلیغات اینترنتی ارومیه

دکتر فاطمه مختاری ارومیه

دکتر فاطمه مختاری ارومیه

دکتر سلیمان حسینی خلیفانی جراحی زیبایی بینی

دکتر سلیمان حسینی خلیفانی جراحی زیبایی بینی

بهترین قالیشویی ارومیه

بهترین قالیشویی ارومیه

پنجره ایران صنعت

گروه تولیدی آکو

اروم وب مجله اینترنتی ارومیه

UromWb.ir