ارومیه یا اورمیه؟

ارومیه یا اورمیه؟

ارومیه یا اورمیه؟

شهر ارومیه یا اورمیه در بین اهالی اغلب به هر دو صورت خوانده و نوشته میشود به طوری که بسیاری از اهالی شهر و مردم شهرهای اطراف به درستی نمیدانند کدامیک صحیح تر است ، ارومیه یا اورمیه؟

ارومیه در در زبان فارسی و ترکی عثمانی ارومیه و در زبان سریانی اورمیا و اورمی نامیده میشود و در زبان ارمنی با نام اورمی معروف است و در زبان کردی سورانی ورمی و کرمانجی ئورمیه و در عربی ارمیه خوانده میشود.

نام شهر ارومیه (اورمیه) هرچه باشد از نام دریاچه ی معروف کنار آن گرفته شده است و ما در اینجا به تاریخچه نامهای دریاچه ارومیه اشاره میکنیم.

به نظر نمی رسد نام ارومیه ایرانی باشد، نویسندگان مختلف ریشه نام ارومیه را با تعابیر مختلف نوشته اند. اما اکثریت بر این عقیده اند که ارومیه از دو واژه اور به معنی شهر و میاه به معنی آب آمده است.

در زبان عبری اور معنی نور را میدهد. در متون تاریخ اسلامی نام شهر ارومیه به صورت اُرمیه و اُرمی آمده است.

اهالی منطقه دریاچه ارومیه را اورمی مینامیدند. در برخی از نظرهای نویسندگان ترک دریاچه ارومیه با نام ارومیه و رومیه نامیده اند که نام آنرا به روم شرقی منتسب مینمودند. اما در نوشته های قدیمی نویسندگان ایرانی نام قدیم دریاچه ارومیه چیچست به معنای درخشنده و شفاف ذکر شده است. در شاهنامه فردوسی نیز نام چیچست با صورت خنجست آمده است. نام دیگر قدیمی دریاچه ارومیه ، کبودان بوده است و برخی مولفین آنر کپوتا نامیده اند.

بطلمیوس نام این دریاچه را مانتیانه یا مارگیانه و احتمالا مراغه عنوان نموده است

ابولفدا نام دریاچه را بخیره تلا عنوان کرده و معتقد است هلاکو خان اموال خود را در دژی بر روی کوهی از جزایر دریاچه قرار داده است.

برخی دیگر از مولفین مانند طیری آنرا دریاچه شاهی نامیده اند و حمدالله مستوفی آنرا بحیره چیچست و دریای شور طروج یا طسوج نامیده است

اصطخری آنرا بخیره الشراه (دریاچه خوارج) نامیده است.

 

نتیجه:

اکنون این شهر بیشتر به نام ارومیه معروف بوده و بعضا آنرا اورمیه هم مینامند. اما در کتابها و روزنامه ها و …. ارومیه عنوان میشود.

تبلیغات اینترنتی ارومیه

تبلیغات اینترنتی ارومیه

دکتر فاطمه مختاری ارومیه

دکتر فاطمه مختاری ارومیه

دکتر سلیمان حسینی خلیفانی جراحی زیبایی بینی

دکتر سلیمان حسینی خلیفانی جراحی زیبایی بینی

بهترین قالیشویی ارومیه

بهترین قالیشویی ارومیه

پنجره ایران صنعت

گروه تولیدی آکو

اروم وب مجله اینترنتی ارومیه

UromWb.ir