آزمایشگاه آلفا ارومیه AlphaLAB

آزمایشگاه آلفا ارومیه AlphaLAB

معرفی آزمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی آلفا AlphaLAB در ارومیه

آزمایشگاه آلفا

لوگو آزمایشگاه آلفا
لوگو آزمایشگاه آلفا

انجام کلیه آزمایشهای تخصصی و فوق تخصصی

ALPHA Laboratory

آدرس : ارومیه » خیابان حسنی – ساختمان پزشکان رازی – طبقه زیرزمین – آزمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی آلفا

شماره های تماس

۰۴۴۳۳۴۳۵۸۲۱

۰۴۴۳۳۴۳۵۸۲۲

وبسایت آزمایشگاه:      www.alphalab.ir

آزمایشگاه تخصصی آلفا
آزمایشگاه تخصصی آلفا

لیست آزمایشگاه هایی که در این واحد صورت میگیرد عبارتند از:

انجام تست های تخصصی و ارائه خدمات نوین آزمایشگاهی

انجام تست های تخصصی به صورت اورژانسی

آزمایش های غربالگری دروان بارداری

نمونه گیری ویژه اطفال و نوزادان

انجام تست پاپ اسمیر

آزمایشگاه آلفا
آزمایشگاه آلفا

بخشهای آزمایشگاه

  • بخش پاتولوژی
  • بخش هورمون شناسی
  • بخش میکروب شناسی
  • بخش بیوشیمی
  • بخش Semen Analysis
  • بخش هماتولوژی
عکس های آزمایشگاه آلفا ارومیه
عکس های آزمایشگاه آلفا ارومیه
اتاق بازی کودک در آزمایشگاه آلفا
اتاق بازی کودک در آزمایشگاه آلفا
سالن انتظار آزمایشگاه آلفا
سالن انتظار آزمایشگاه آلفا

آزمایشگاه آلفا در ارومیه


آدرس و شماره تلفن آزمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی آلفا – خیابان حسنی مجتمع پزشکی رازی – بهترین آزمایشگاه های ارومیه,  آزمایشگاه رویان ارومیه, آزمایشگاه آلفا ارومیه, آزمایشگاه دکتر نعمتی ارومیه,  آزمایشگاه قدس ارومیه – معروفترین آزمایشگاه ارومیه , بهترین آزمایشگاه ارومیه کدام است, پیشرفته ترین آزمایشگاه ارومیه, دقیق ترین آزمایشگاه ارومیه, آزمایشگاه خون در ارومیه
آزمایشگاه ارومیه -آزمایشگاه کلینیک قدس ارومیه , آزمایشگاه رویان ارومیه, آزمایشگاه دکتر میلانی ارومیه, آزمایشگاه آبان ارومیه, آزمایشگاه مهر ارومیه, آزمایشگاه پاستور ارومیه, آزمایشگاه آریان ارومیه, آزمایشگاه شمس ارومیه, آزمایشگاه ژنوم ارومیه, آزمایشگاه دکتر اسماعیل زاده ارومیه