دهستان فیض اله بیگی

دهستان فیض اله بیگی

دهستان فیض اله بیگی یکی از دهستانهای  شهر بوکان می باشد.

نام مرکز این دهستان ، روستای یکشوه می باشد.

ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان فیض اله بیگی را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس بگیرید و در این زمینه ما را یاری نمایید.

 • روستاهای  دهستان فیض اله بیگی بوکان:
 • البلاغ
 • تکان تپه
 • یکشوه
 • برده زرد
 • ساری قمیش قشلاق
 • تبت
 • حصار
 • ینگیجه
 • ینگی کند
 • ساریقامیش بهی
 • ترکمان کندی
 • حسن آباد
 • دوکچی
 • قلایچی
 • کلدگه
 • گل بهی
 • هواره برزه
 • یاسی کند
 • باغ چه
 • درزیولی
 • قاطانقر
 • قره براز
 • احمد آباد
 • جانبلاغ
 • سقزلو
 • قلیج
 • کهریز سردار
 • درویش علی
 • کانی سهراب

 

 

 

 

 

 

 

 

البلاغ بوکان,تکان تپه بوکان,یکشوه بوکان,برده زرد بوکان,ساری قمیش قشلاق بوکان,تبت بوکان,حصار بوکان,ینگیجه بوکان,ینگی کند بوکان,ساریقامیش بهی بوکان,ترکمان کندی بوکان,حسن آباد بوکان,دوکچی بوکان,قلایچی بوکان,کلدگه بوکان,گل بهی بوکان,هواره برزه بوکان,یاسی کن بوکان,باغ چه بوکان,درزیولی بوکان,قاطانقر بوکان,قره براز بوکان,احمد آباد بوکان,جانبلاغ بوکان,سقزلو بوکان,قلیج بوکان,کهریز سردار بوکان,درویش علی بوکان,کانی سهراب بوکان,

 

تبلیغات اینترنتی ارومیه

تبلیغات اینترنتی ارومیه

پنجره ایران صنعت

گروه تولیدی آکو

اروم وب مجله اینترنتی ارومیه

UromWb.ir