پرندگان خشکی زی حوضه دریاچه ارومیه

پرندگان خشکی زی حوضه دریاچه ارومیه

پرندگان خشکی زی حوضه دریاچه ارومیه

جزایر دریاچه ارومیه تنها محل شناخته شده در ایران برای زاد و ولد لاچین هستند. این جزایر همچنین محل های آشیانه سازی برای کرکس به شمار می روند.

حضور گونه های بالابان و شاهین در ما های تابستان ثبت شده است که ممکن است زاد و ولد را بکنند. گونه های دال و دال سیاه نیز از کوه های اطراف دریاچه به طور منظم در منطقه دریاچه حضور می یابند و گونه های عقاب دریایی دم سفید و ترمتای هم در زمستان به دریاچه می آیند. طبق مشاهدات ، گونه دال در صخره های مرتفع جزیره کبودان به صورت منظم زاد و ولد می کند و میش مرغ هم گونه ای است که به صورت منظم در اراضی اطراف دریاچه ارومیه (منطقه قره قشلاق) مشاهده می شود.

گونه های در معرض خطر انقراض جهانی

در منقه اکولوژیکی دریاچه ارومیه، ۱۱ گونه پرنده که طبق فهرست IUCN(2000)  در رده گونه های در معرض انقراض جهانی قرار دارند، مشاهده و ثبت شده است.توزیع این گونه ها بیانگر اهمیت شگرف تالاب های آب شیرین و لب شور جنوب دریاچه است.

 

 

, شاهین, دال, عقاب دریایی دم سفید, ترمتای, دال سیاه,, لاچین, جزایر دریاچه ارومیه, بالابان, گونه های در معرض خطر انقراض جهانی

تبلیغات اینترنتی ارومیه

تبلیغات اینترنتی ارومیه

دکتر فاطمه مختاری ارومیه

دکتر فاطمه مختاری ارومیه

دکتر سلیمان حسینی خلیفانی جراحی زیبایی بینی

دکتر سلیمان حسینی خلیفانی جراحی زیبایی بینی

بهترین قالیشویی ارومیه

بهترین قالیشویی ارومیه

پنجره ایران صنعت

گروه تولیدی آکو

اروم وب مجله اینترنتی ارومیه

UromWb.ir